آرمان


آزمایش آنلاین


آزمایش آنلاین فرصتی است برای شما؛ اگر فرصت و امکان رفتن به آزمایشگاه را ندارید، آزمایش تشخیص طبی آنلاین راه حل ساده ای ست برای شما تا بدون مراجعۀ حضوری به آزمایشگاه، آزمایش خود را انجام دهید. اگر آزمایشگاه مورد نظر از شما دور است، اگر اقوام کهنسالی دارید که امکان حضور در آزمایشگاه را ندارند، اگر نمی دانید آزمایش مورد نظرتان توسط چه آزمایشگاهی صورت می گیرد، آزمایش آنلاین به شما کمک می کند تا در هر زمان و مکانی(منزل، محل کار و ..) نمونۀ خون خود را جهت آزمایش به آزمایشگاه مورد نظر خود بدهید.  
بنابراین بدون هیچ مراجعۀ حضوری ای ، تمامی مراحل پذیرش از دریافت نمونه خون و ادرار در منزل شما، تا پاسخ آزمایش صورت خواهد پذیرفت. شما می توانید آزمایش چکاپ پزشکی، آزمایش غربالگری بارداری، آزمایش ژنتیک و آزمایش تیروئید را بدون نیاز به حضور در آزمایشگاه بدهید.

 نام شرکت:
آزمایش آنلاین
نام تجاری:
آزمایش آنلاین
حوزه فعالیت:
سلامت
تاریخ انعقاد قرارداد:
دیگر سرمایه‌گذاران:

ندارد

وضعیت:
جذب سرمایه سری A