آرمان


تیم ما

اعضای هیئت مدیره

علیرضا صادقی
علی اسلامی بیدگلی
حمید هوشیاری فر
ابراهیم ابراهیمی
بیژن ساعدپناه


اعضای کمیته سرمایه‌گذاری

احمدعلی فرهودی
عرفان لاجوردی
پرهام اصلانی
اردشیر ظهرابی


تیم ارزیابی طرح‌ها

میثم اکبری‌مهر
هادی افشاری
علیرضا صادقی
بیژن ساعدپناه


مدیر اجرایی

بیژن ساعدپناه