آرمان

وبلاگ

رابطه ارزش دوره عمر مشتری (LTV)و هزینه جذب مشتری(CAC)

رابطه ارزش دوره عمر مشتری (LTV)و هزینه جذب مشتری(CAC)

رابطه ارزش دوره عمر مشتری (LTV) و هزینه جذب مشتری(CAC) بدیهی است منابع مالی بازاریابی محدود است از این رو میزان هزینه جذب مشتری اهمیت می‌یابد شاخص های...

بازاریابی Business to Business چیست (قسمت دوم)

بازاریابی B2B  چیست گام پنجم: ارزیابی کنید و جلو بروید انجام مستمر و مداوم گام پنجم ت...

مشاهده

بازاریابی Business to Business چیست (قسمت اول)

بازاریابی B2B  چیست اگر می‌خواهید بدانید بازاریابی B2B  چیست و دقیقا شامل چه چیزهایی می‌شو...

مشاهده

اهداف کوتاه مدت چگونه انگیزه کارمندان را از بین می‌برد

اهداف کوتاه مدت چگونه انگیزه کارمندان را از بین می‌برد با انگیزه‌ترین کارمندان کسانی هستند که چشم‌ان...

مشاهده

راز موفقیت تیم های استارتاپی

  چه چیزی باعث موفقیت یک تیم استارتاپی می‌شود هنگامی که سرمایه‌گذاران خطرپذیر در حال انجام فرای...

مشاهده

چگونه رایانش ابری (Cloud Computing) سرمایه گذاری خطرپذیر را تغییر داده است

چگونه رایانش ابری (Cloud Computing) سرمایه گذاری خطرپذیر را تغییر داده است تکنولوژی باعث ایجاد چه تغ...

مشاهده

آیا بهترین ونچر کپیتالیست‌ها آن‌هایی هستند که قبلاً بنیانگذار استارتاپ بوده‌اند؟

“دیدگاه معمول این است که بهترین ونچر کپیتالیست‌ها قبلاً بنیانگذار استارتاپ بوده‌اند.” ما برای بررسی ...

مشاهده

رابطه ارزش دوره عمر مشتری (LTV)و هزینه جذب مشتری(CAC)

رابطه ارزش دوره عمر مشتری (LTV) و هزینه جذب مشتری(CAC) بدیهی است منابع مالی بازاریابی محدود است از ا...

مشاهده

آشنایی با سرمایه گذاری خطرپذیر

این مقاله به تعریف سرمایه گذاری خطرپذیر و تفاوتهای بازیگران مختلف این حوزه و روشن شدن نقش هریک می پردازد....

مشاهده

شرکت در نمایشگاه فاینکس 2018

این نمایشگاه به مدت سه روز در محل نمایشگاه های تهران برگزار شد....

مشاهده

با ما در تماس باشید

...

مشاهده